Εικόνα banner που δείχνει την οδοντιατρική καρέκλα και κάποια από τα οδοντιατρικά εργαλεία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

>
Εικόνα που δείχνει αφαιρούμενη οδοντική προσθετική.

Σε περίπτωση απώλειας δοντιών χρησιμοποιούμε την προσθετική που διακρίνεται σε κινητή και ακίνητη προσθετική.

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής, που ασχολείται με προσθετικές αποκαταστάσεις τις οποίες ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να τις αποσπάσει από τη στοματική του κοιλότητα, και περιλαμβάνει:

  • Ολική οδοντοστοιχία άνω και κάτω γνάθου.
  • Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου.
  • Επιδιορθώσεις μερικών – ολικών οδοντοστοιχιών.
  • Επανεφαρμογή και επιδιορθώσεις μερικών ολικών οδοντοστοιχιών

Τα μειονεκτήματα είναι ο (σχετικός) όγκος, η κινητή φύση τους και σε μερικές περιπτώσεις η συγκράτησή τους. Πλεονεκτούν όμως στο κόστος.

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής, που ασχολείται με προσθετικές αποκαταστάσεις, οι οποίες τοποθετούνται στο στόμα του ασθενούς μόνιμα, και δεν μπορεί ο ίδιος ο ασθενής να τις αποσπάσει από την στοματική του κοιλότητα:

  • Στεφάνη ή γέφυρα με πολύτιμα, ή μη, μέταλλα και επικάλυψη πορσελάνης.
  • Στεφάνη ή γέφυρα με πολύτιμα, ή μη, μέταλλα και επικάλυψη ακρυλικού.
  • Στεφάνη ή γέφυρα προσωρινή ακρυλική.
Εικόνα που δείχνει σταθερή οδοντική προσθετική.